Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Redoslijed župnika župe Pomoćnice kršćana u Orebiću

           Od početka do 1855. g. župa je bila posvećena sv. Vidu i za to vrijeme je bilo 33 župnika. Od 1855. g. do 1885. župa je bila posvećena sv. Stjepanu i kroz to vrijeme je župnikom bio don Mato Vjekoslav Štuk. On je zaslužan za izgradnju nove crkve u Orebiću i od tada je ova župa posvećena Pomoćnici kršćana. Nakon don Mata Štuka u ovoj župi je djelovalo osam župnika.

1. Don Pavo Stjepanov 1618 - 1623
2. Don Marko Vinčencov 1623 - 1625
3. Don Frano Branili 1625 - 1627
4. Don Nikola Markov 1627 - 1648
5. Don Stjepan Miluni 1648 - 1656
6. Don Rafo Radoević 1656 - 1659
7. Don Andro Ivanov 1659 - 1671
8. Don Mato Viola 1671 - 1705
9. Don Nikola Franković 1705 - 1722
10. Don Vice Marić 1722 - 1736
11. Don Rado Lupis 1736 - 1746
12. Don Ivo Cibilić 1746 - 1768
13. Don Marko Skorić 1768 - 1768
14. Don Mato Kovačević 1768 - 1787
15. Don Antun Tomić 1787 - 1799
16. Don Ivan Orebić 1799 - 1799
17. Fra Sabin Gurić 1800 - 1800
18. Don Vice Bellatini 1800 - 1800
19. Don Ivan Orebić 1800 - 1803
20. Don Nikola Kosić 1803 - 1808
21. Don Ivan Orebić 1808 - 1808
22. Don Lujo Germogliesi 1808 - 1810
23. Don Ivan Orebić 1810 - 1811
24. Fra Augustin Ivanković 1811 - 1812
25. Don Mato Kesanović 1812 - 1814
26. Don Baldo Vidoš 1814 - 1827
27. Don Ivan Pavlović 1827 - 1828
28. Don Ivan Bogdanović 1828 - 1828
29. Don Ivan Paskvali 1828 - 1837
30. Don Antun Kiprić 1837 - 1845
31. Don Nikola Fantela 1845 - 1848
32. Don Kuzma Petković 1848 - 1853
33. Fra Bernardin Romasinović 1853 - 1853
34. Don Mato Vjekoslav Štuk 1853 - 1886
35. Don Pero Bijelić (stariji) 1886 - 1901
36. Don Đuro Laneve 1901 - 1933
37. Don Niko Milić-Kalafatović 1933 - 1956
38. Don Mirko Talajić 1956 - 1969
39. Don Danko Gatić 1969 - 1978
40. Don Ante Marković 1978 - 1993
41. Don Ivan Penava 1993 - 2009
42. Don Marko Stanić 2009 -