Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

 

02. prosinca 2018. godine

Prva nedjelja došašća

 

    Nova liturgijska godina započinje vremenom, koje nazivamo došašće - advent (latinski adventus). To je vrijeme od četiri tjedna u kojemu se vjernici pripremaju za jedan od najvećih kršćanskih blagdana Božić. Mi smo u našoj župi Pomoćnice kršćana u Orebiću na jutarnjoj sv. Misi u 10 sati posebno govorili o osnovnoj Isusovoj poruci za ovo vrijeme sadržanoj u riječi „bdijte“, a jer je ovo i prva nedjelja u prosincu slavimo je kao nedjelju Sakramenta. Na kraju sv. Mise je euharistijska procesija oko crkve i blagoslov s Presvetim.

     I ove ćemo godine kroz došašće imati sv. Mise „zornice“ (u 6,oo sati), jednom tjedno, ponedjeljkom, jer ove godine Badnjak pada u ponedjeljak. Također ćemo provoditi karitativnu akciju „Moj dar najpotrebnijima“, za najpotrebnije obitelji i pojedince u našoj župi. (Galerija >)