Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

Lektori - čitači

 

1. Tonko Kapiteli

2. Elvis Borovina

3. Jerko Brkić

4. Violeta Kokor

5. Irena Arambašić

6. Aleksandra Poljanić

7. Jadranka Brkić

8. Ankica Turić

9. Bernardica Vekarić

10. Katija Borić

11. Tereza Krističević