Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

 

26. srpnja 2018. godine

Sv. Joakim i Ana, roditelji B. D. Marije

 

     Proslavu blagdana sv. Joakima i sv. Ane, roditelja B. D. Marije, u našoj župi Pomoćnice kršćana u Orebiću smo imali kao i proteklih godina. Ujutro u osam sati je bila sv. Misa u kapeli sv. Ane u Žukovcu, a to je predio zapadno od franjevačkog samostana u podnožju brda sv. Ilije. Kapela se spominje prvi put pri vizitaciji biskupa A. Gozze. g. 1625. Sv. Misu je predvodio župnik don Marko uz asistenciju o. Mihaela Maria Tolja, dominikanca, župnika župe sv. Križa u Dubrovniku.

     Župnik je na početku sv. Mise posebno pozdravio one koji slave svoj imendan, a u kratkoj prigodnoj homiliji je prema životima sv. Joakima i sv. Ane ukazao na probleme obiteljskog života, kako prije dvije tisuće godina, tako i danas. „Uvijek je odgovornost na onima koji odgajaju, jer djeca uče ono što doživljavaju. Ako dijete doživljava neprijateljsko ponašanje, uči se svadljivosti; ako doživljava ravnodušnost, uči biti osamljeno. Dijete koje doživljava kritiziranje, uči osuđivati; kojemu se često prigovara, ne primjećuje da je prihvaćeno. Ako se dijete ismijava, uči biti povučeno; ako nema braće i sestara, teško nauči što je bratska i sestrinska ljubav. Nasuprot ovome: dijete koje doživljava ohrabrenje, uči se pouzdanju i sigurnosti. Dijete koje doživljava pohvalu, uči primjećivati i cijeniti dobro. Dijete koje doživljava poštenje, uči biti pravedno. Dijete koje doživljava da se roditelji vole, uči da je obitelj zajednica poštovanja i ljubavi. (Galerija>)