Župni ured
Pomoćnice kršćana

Kralja Tomislava 5
HR-20250 Orebić
Tel./Fax. +385 20 713 004
Mob. +385 98 890 273
e-mail:
zupni.ured.orebic@du.t-com.hr

 

27. svibnja 2018. godine

Naša župa u „Glasu Koncila“

 

     „Lutajući reporteri“ Glasa Koncila, Jadranka Pavić i Vlado Čutura, su ovih dana posjetili našu župu Pomoćnice kršćana u Orebiću. Rezultat tog posjeta bio je intervju J. Pavić sa Mirelom Tolj, tajnicom udruge »Moje sunce«, Orebić, pod naslovom „UDRUGA KOJA JE MIJENJALA ODNOS VLASTI PREMA POTREBITIMA - Od lifta do asistenta“, objavljen u GK, Br. 20 (2291) od 20. svibnja 2018. g. (Pročitaj intervju).

    A spomenuti novinar Glasa Koncila, pokretač i urednik više časopisa, crkveno i društveno angažirani vjernik laik, Vlado Čutura, napisao je opširnu reportažu o našoj župi, pod naslovom „Pelješki biser primjer je hrvatskoga optimizma“, koja je tiskana u GK Br. 21 (2292) od 27. svibnja 2018. g. (Pročitaj reportažu).